Om Gjermund Lanestedt

Jeg er konsulent på området digitalisering, omstilling og forvaltningsutvikling. Fra august 2015 er jeg rådgiver i Agenda Kaupang AS. De siste 20 årene har jeg vært konsulent i ulike management consulting-selskaper. Før det var jeg byråkrat i statsforvaltningen, og var blant annet avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet i perioden 1994-1998.

Min IT-faglige karriere startet med at jeg i 1985 fulgte kursene IN105 og IN110 ved Universitetet i Oslo, etter at jeg som 23-åring og ferdigutdannet cand.agric. fra NMBU på Ås plutselig ikke visste helt hva jeg skulle gjøre. Med noen vekttall informatikk og en smule ferdigheter i Fortran, Simula og Pascal ble universitetsoppholdet avløst av jobberfaringer – først hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesmannen i Østfold for å bidra til den begynnende digitaliseringen av miljøforvaltningen. Dette bragte meg etterhvert videre til Direktoratet for naturforvaltning i Trondheim, hvor jeg i 1987-1988 utviklet programvare for hjorteviltforvaltningen. Med populasjonsmodellen CERSIM, og med sterke bidrag fra landets viltforvaltere som trykket de teknologiske nyvinningene til sitt bryst, hadde jeg og min kollega Iver Nordhuus (nå Helsedirektoratet) plutselig lagt vår styrende hånd over den norske elgforvaltningen. Derfra gikk veien videre til Miljøverndepartementet og noen krevende år med koordinering av IT i miljøsektoren, IT-politikk og ledelse, en Master of Management på BI og en økende interesse hos fortsatt unge Lanestedt for ledelse og administrasjon, forvaltningspolitikk og elektronisk forvaltning.

Etter noen år som linjeleder, fristet det etterhvert å jobbe helhjertet i krevende prosjekter – og avhoppet til konsulentbransjen var et faktum. Først i Guide som var en del av det store svenske konsulentselskapet Guide Konsult AB. Så – etter svenske Framtidsfabrikkens oppkjøp av Guide, og en management buy-out, etablerte vi beacon consulting as. Etter et par år ble denne konstruksjonen kjøpt av Scandpower-konsernet, som del av deres IT-satsing. Som ble kortvarig, for kort tid etterpå fisjonerte det en gang så stolte Scandpower-konsulentkonsernet ut enkeltdelene og avhendet dem. Ny management buy-out ga oss ved Oslo-kontoret mulighet til å fortsette i egen regi – men veien var kort til nye samarbeidspartnere. I 2006 kjøpte Teleplan opp vårt kontor. For min del ble jeg i Teleplan fram til 2009, da ønsket om å drive et eget selskap ble for sterkt. Etter tre interessante år som selvstendig næringsdrivende – og mange erfaringer rikere – søkte jeg igjen inn i et kollegium, denne gang A-2 Norge. Her hadde jeg flere dyktige kollegaer, faglige diskusjonspartnere og ikke minst muligheter for å delta i større prosjekter og tilby tjenester under statlige rammeavtaler. I 2015 – etter et par interessante og vellykkede evalueringsoppdrag sammen med Agenda Kaupang – bestemte jeg meg for å bli en del av dette samfunnsfaglig orienterte miljøet, og takket ja til en stilling som rådgiver der. To av de nye oppdragene jeg har kastet meg over er fasilitering av en spennende strategiprosess for Kartverket og Norge digitalt-partene, samt en utredning om Big data for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Årene som konsulent har betydd mange nye erfaringer og til tider en bratt læringskurve. Særlig var årene som programkoordinator for Regjeringens Høykom-program (2000-2005) en arena hvor jeg fikk bruk for mange ferdigheter, og som bidro til utvikle meg som konsulent med fokus på offentlig sektor – særlig fikk jeg innblikk i kommunesektoren. Årene som nasjonalt kontaktpunkt for EU-programmet (2005-2008) på vegne av Nærings- og handelsdepartementet har også satt sine spor, og ga meg et innblikk i EU-systemet og et internasjonalt utsyn som fikk satt nasjonal IKT-politikk i en større, europeisk kontekst.

Som konsulent er jeg fortsatt særlig opptatt av eforvaltning og offentlig tjenesteinnovasjon. Men prosjektledelse er også en interessant fagdisiplin. I 2009 skrev jeg – sammen med professor Bendik Bygstad ved NITH – en bok om eforvaltning og prosjektledelse: i IKT-basert innovasjon i offentlig sektor oppsummerer vi en del trekk ved IT-prosjektene i Høykom-porteføljen og setter funnene inn i en teoretisk sammenheng. Jeg er også bidragsyter til en bok om gevinstrealisering av IKT-investeringer, som ble utgitt på Universitetsforlaget i mars 2012.